יישום לעריכת תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המסים

להלן מספר הבהרות בנושא היישום להפקת תאומי מס שבאתר האינטרנט של רשות המסים המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של רשות המסים תחת הנושא "על סדר היום").

באמצעות היישום לעריכת תיאום מס )יכול המשתמש להפיק אישורי תאום מס לכל אחד ממעבידיו, לאחר הזנת נתוני השכר ונתונים נוספים.

ניתן לערוך תיאום מס באמצעות האינטרנט אחת לשנה. במידה ונדרש תיאום מס נוסף במהלך השנה, מתבקש הלקוח לפנות למשרד השומה או לחילופין לשלוח את הטופס כולל המסמכים הרלוונטיים בדואר.

לקוח המעוניין להפיק את אישורי תיאום המס באמצעות היישום, מתבקש )לקראת סיום תהליך( להזין את אחד מנתוני הזיהוי הבאים )יש להכין נתונים אלו מבעוד מועד(:

·       מס' דרכון.

·       מספר תעודת זהות של אחד מילדיו וכן תאריך הלידה של הילד.

·       מס רישיון נהיגה.

·       תאריך הנפקת תעודת זהות.

אישורי תאום המס המופקים באמצעות היישום יישלחו באמצעות הדואר לכתובת האישית של הפונה כפי שהיא רשומה במרשמי רשות המסים. בעתיד תפותח האפשרות לשלוח את האישורים ללקוח באמצעותדואר אלקטרוני כך שיודפסו על ידי הפונה.

על גבי האישורים שנערכים באמצעות היישום נירשם החל מחודש פברואר  2014 אישור זה נערך באמצעות האינטרנט". לפיכך אם לקוח פונה למשרד השומה, בטענה כי לא קיבל את האישור בדואר, ניתן להפיק עבורו את העתק האישור במשרד.

אישורי תיאום מס שהופקו באמצעות היישום, תקפים גם ללא חותמת משרד השומה.

לפרטים נוספים לגבי תהליך הפקת אישור תיאום המס באמצעות האינטרנט, יכולים הלקוחות לפנות למרכז  המידע והשירות של רשות המסים.    בימים א'- ה' בין השעות 8:15-16:00 ובאחד ממספרי הטלפון הבאים: *4954 (כוכבית מסים), 1-222-4954, 02-5656400.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה