מדריך לחייל המשוחרר

על פי פקודת מס הכנסה מוענק למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.
 
הזיכוי יינתן על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.


שירות סדיר – הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי

( שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה ) .


נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו

שווי נקודת זיכוי חודשית 218₪ ( נכון לינואר 2013) 
 
מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?
 
  • חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי ל-2 נקודות זיכוי, ששווין 436 ש''ח ( נכון לינואר 2013).
  • חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית ל-2 נקודות זיכוי, ששווין 436 ש''ח (נכון לינואר 2013).
  • חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה – 218 ₪ ( נכון לינואר 2013).
  • חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששוייה – 218 ₪ (נכון לינואר 2013) . 
כיצד לקבל את נקודות הזיכוי?
 
המעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות.

לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 101/130 (''כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס'').


העובד בשני מקומות עבודה או יותר, יכול לערוך תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המסים או בפקיד השומה באזור מגוריו.
 
עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.


הקלות במס ותיאום מס
 
לידיעתך, מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית (שנת המס מתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר).
 
אם לא היו לך הכנסות מתחילת שנת המס והתחלת לעבוד לאחר חודש ינואר, הנך זכאי/ת לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית.
 
לשם כך יהיה עליך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך ולמלא טופס 116 ''בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה'' . המס המנוכה יוקטן בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לך הכנסה חייבת.
 
אם הינך מועסק בשני מקומות עבודה או יותר, עליך לערוך "תיאום מס" .
 
פתיחת עסק
 
אם בכוונתך לפתוח עסק עצמאי עם שחרורך, עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק. לא יאוחר מיום פתיחת העסק או העיסוק במשלח היד (תחילת עיסוק – התחלה בפעילות המניבה הכנסות פירותיות) .
בהודעה זו יש למסור הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.


לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

 

פרטים נוספים ראה ב"מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק" וב"מדריך מע"מ לעוסק החדש" העומדים לרשותך באתר רשות המסים.

 

אנו מקווים כי איגרת זו תהיה לך לעזר.

 

נשמח לעמוד לשירותך.

 

דברי ההסבר המובאים כאן כלליים ואין לראות בהם את נוסח החוק.

 
נכתב ע"י היחידה לדוברות והסברה רשות המסים בישראל
 
דף המידע התעדכן בתאריך 01.01.2013
 
 

 
     
 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה