נדחה מועד ההצבעה בטרומית על ההצעה להעלאת סכום הפטור על הכנסה מכספי הפיצויים לאדם עיוור או נכה

מליאת הכנסת דחתה את מועד ההצבעה בקריאה טרומית על הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או נכה), התשע"ג-2013, של ח"כ משה גפני  (יהדות התורה) וקבוצת ח"כים. ח"כ גפני אמר כי יביא את ההצעה להצבעה רק כשיובטח לה רוב. בדבריו על הצעת החוק הסביר ח"כ גפני כי ישנם נכים או עיוורים המתפרנסים מרווחים על השקעה. בחוק יש  פטור ממס הכנסה על הרווחים עד תקרה מסוימת. לאחרונה הועלה נטל המס בתכניות חיסכון או גמל ולכן הוצע להעלות את גובה הפטור מסכום של 257 אש"ח ל- 300 אש"ח. אך ועדת השרים לענייני חקיקה הצביעה נגד הצעת החוק בגלל שהאוצר דרש. ח"כ גפני טען שאילו הייתה הצעת החוק מוגשת על ידי ח"כ מ"יש עתיד", היא הייתה מאושרת. "הממשלה הזו היא נגד הנכים והעיוורים" האשים ח"כ גפני.בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף, יהיו פטורים ממס רווח הון עד לסכום הקבוע בסעיף. נכון להיום עומד הסכום הפטור על סך של 257,640 שקלים חדשים. במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012, הועלו שיעורי המס שיחולו על הכנסה מרווח הון, לרבות על הכנסה מהריבית הריאלית. באותה העת לא בוצע עדכון לסכום הפטור שבסעיף 9(5)(ב) ובשל כך חלה שחיקה בפטור האמור. לפיכך, מוצע להעלות את הסכום הפטור בסעיף 9(5)(ב) כדי שלא לפגוע באוכלוסיית הנכים והעיוורים ולהתאים את  הסכום הפטור שניתן להם, בגלל העלאת שיעורי המס הכנסה מרווח הון, כאמור.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה