נעצר בעל רשת בתי ספר לנהיגה בחדת להעלמת הכנסות בסך 9 מליון ש"ח

נעצר בעל רשת בתי ספר לנהיגה,תושב קיסריה, החשוד בהשמטת הכנסות בסכום של תשעה מיליון ₪ יצחק אברהם מקיסריה, בן 47, בעל רשת בתיספר לנהיגה נעצר עד ליום שישי הקרוב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של תשעה מיליון ₪. כנגד החשוד, בעל רשת בתי ספר לנהיגה "איציק אברהם", המפעילה 13 סניפים בצפון הארץ ובמרכזה, הוגשה על ידי משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון בקשה להארכתמעצר בחשד להעלמת הכנסות וניהול כספים כוזבים בין השנים 2007-2013. כמצוין בבקשה,החשוד ניסה לשבש הליכי חקירה, במהלךחיפוש שנערך בביתו הוא ניסה להעלים מחשבנישא בתוך ילקוט בית ספר.

המחשב שימשאותו למעקב אחר הכנסותיו ואפשר לו לבצעשינויים מרחוק ברישום ההכנסות גם במחשביהסניפים. לפי בקשת המעצר, ניהל החשוד שתי מערכותממוחשבות לרישום תלמידים והכנסותובאמצעותן העלים הכנסות. מערכת אחתשימשה לרישום הכנסותיו מכל הסניפיםשבבעלותו ובניהולו. והשנייה, שימשה לרישוםהכנסות ודיווח לרשות המסים תוך השמטתחלק מההכנסות. כך לדוגמא בשנת 2013, בעודבמערכת הפנימית נרשמו הכנסות בסכום כוללשל 11,284,475 ₪, בתוכנה המדווחת לרשותהמסים נרשמו הכנסות בסכום כולל של6,343,086 בלבד. הפרש בגובה 4,941,389 ₪,שהושמט מספרי החשבונות במזיד ובכוונהלהתחמק ממס, כך לפי החשד. בנוסף, לפי החשד, בין השנים 2010-2014 רכשאברהם נכסי נדל"ן בסכום כולל של כשלושהמיליון ₪, אותם רשם על שם אמו וזאת גם כןמתוך כוונה להתחמק ממס. כב' השופטת שולמית ברסלב מבית משפטהשלום בחיפה הורתה על הארכת מעצרו שלהחשוד עד ליום שישי 14.3.14 בשעה 11:00.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה