נקודות הזיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה – משמורת משותפת מלאה של הורים

חוזר מס הכנסה 02/2014 רשות המסים

הנדון: נקודות הזיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה – משמורת משותפת מלאה של הורים

תופעת הסדרי משמורת משותפת של הורים על ילדיהם הינה תופעה ההולכת ורווחת בהסדרי משמורת ילדים .

 סעיף 40 לפקודת מס הכנסה ( להלן – הפקודה ), הקובע את הענקת נקודות הקיצבה וזיכוי בעד ילדים חל על הורים שאינם "בני זוג". בכלל זאת גם מצב של הורות במשמורת משותפת.

 הנחיה זו מפרטת את הטיפול בהענקת נקודות זיכוי בגין ילדים להורים שלהם הסדר משמורת משותפת מלאה, עפ"י סעיף 40(ב) לפקודה.

לענין זה, "משמורת משותפת מלאה" משמעה, חלוקה שוויונית בהחזקת הילדים בין שני ההורים כמפורט להלן.

 

להלן קישור לחוזר מס הכנסה 02/2014 – נקודות הזיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה – משמורת משותפת מלאה של הורים

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה