פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בחודש דצמבר 2013 מינה שר האוצר ועדה שבראשה עומדת השופטת בדימוס עו,ע ש' פריש וזאת על מנת לבדיקות את הקריטריונים שעל פיהם ייקבע מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הוועדה פרסמה את הדו"ח הכולל בתוכו את המצלותיה לגבי הקריטריונים שיקבעו לעמותה לצורף סעיף 46 ובניהם: רשימת המטרות, המספר המינימאלי של החברים, המהותיות , סמכויות ועוד..

להלן קישור לדו"ח 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה