פורסמו הוצאות מחיה לשנת המס 2011 – לצורך הצהרת הון

הסבר לשימוש בטבלאות הוצאות מחיה

הנתונים בטבלאות הוצאות המחיה מבוססים על הוצאות שנתיות ממוצעות של משפחות עירוניות (מבוסס על סקר הוצאות המשפחה שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

אוכלוסיית הסקר מייצגת את כל המשפחות (שכירים ועצמאים), שגרו ביישובים עירוניים מסוגים שונים:

·        בערים גדולות: תל-אביב, ירושלים וחיפה;

·       ביישובים עם אוכלוסייה ותיקה;

·       ביישובים עם אוכלוסייה חדשה;

·       ביישובי מיעוטים.

בשורה הראשונה של הטבלה מופיעות ההוצאות הממוצעות למשפחה על פי מספר הנפשות (בלי התייחסות להכנסות המשפחה).

החל מהשורה השנייה – יופיעו ההוצאות הממוצעות על פי עשרוני הכנסה כספית ברוטו למשפחה (מחולקים לטורים על פי מספר נפשות).

 הכנסה כספית למשפחה כוללת:

·       משכורות ברוטו;

·       הכנסת עבודה מעסק (עצמאי);

·       הכנסה מרכוש;

·       הכנסות מריבית, הפרשי הצמדה וכו';

·       תקבולים שוטפים אחרים: (חייבים ופטורים), קצבאות, פיצויים מגרמניה.

הנתונים בלוחות הוצאות מחיה הם נתונים ממוצעים המבוססים על מדגם רחב.

יש לשים לב לכך, שהנתונים בלוחות 1-2 הם נתונים ממוצעים הכוללים את כל המוצרים והשירותים.

 במקרים ספציפיים – רצוי להשתמש בלוחות 4-3 או 6-5, בהתאם לנתונים הנוספים שיש בידי המפקח.

 

שימוש בלוחות 3 ו-4

 בדרך כלל, אנו נדרשים לאמוד הוצאות מחיה כאשר יש שתי הצהרות הון בתיק.

במקרה זה יוכל המפקח להעריך את הגידול שחל בסעיפים 74-78 בהצהרת ההון (ריהוט, ציוד חשמלי ותכשיטים) בתקופה שבין שתי הצהרות ההון. לכן ישתמש המפקח בלוחות 3 ו-4 (הכוללים את כל הנתונים שבלוחות 1 ו-2, מלבד העלויות הממוצעות לריהוט, לציוד חשמלי, למוצרי תרבות ובידור ותכשיטים, שאותם יוסיף בנפרד).

בעת השימוש בלוחות 3 ו-4, חשוב שהמפקח יוודא, שאם אכן רכש הנישום מוצרים בני קיימא, הדבר ימצא את ביטויו בהצהרת ההון שהוגשה (בסעיפים 74 – 78).

 

שימוש בלוחות 6 – 5

השימוש בלוחות הנ"ל ייעשה כאשר יש בידי המפקח:

·       נתונים מפורטים בהצהרת ההון, המתייחסים לרכישת מוצרים בני קיימא (סעיפים 74- 78).

·       טופס רמת מחיה לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.

 

לוחות 5 ו-6 כוללים את כל הנתונים מלוחות 1 ו-2 בניכוי ההוצאות הבאות:

·       בניכוי ההוצאות הממוצעות לרכישת מוצרים בני קיימא בהצהרת ההון:

–       ריהוט;

–       ציוד חשמלי;

–       מוצרי תרבות ובידור;

–       תכשיטים.

·       ובניכוי הוצאות רמת חיים הממוצעות לפי הנושאים שלהלן, לרבות טופס רמת חיים:

–       אחזקת דירה (חשמל, מים, ארנונה, גז);

–       אחזקה ושיפורים (סיוד, תיקונים וכו');

–       עוזרת בית;

–       נסיעות לחו"ל;

–       אחזקת רכב;

–       חינוך (מעונות, גני ילדים, שכר לימוד, חוגים וכו');

–       אירועים משפחתיים;

–       הוצאות ריפוי;

–       הוצאות בגין ספקי תשתית תקשורת לרבות ספק התוכן(מנוי וכד').

הוצאות ריבית, הפרשי הצמדה ושכר דירה אינן כלולות בטבלאות. כאשר משתמשים בלוחות 5 או 6 לקביעת הוצאות מחיה, יש להוסיף עליהם את ההוצאות הספציפיות (בכל הנושאים הנ"ל) שהיו לנישום המסוים על פי הצהרתו, בטופס רמת מחיה (לאחר שאומתו).

במקרים בהם אין שיתוף פעולה של הנישום לגבי ההוצאות הנ"ל, רשאי פקיד השומה, לפי שיקול דעתו, להשתמש בטבלאות האחרות.

 

להלן קישור לטבלאות

You may also like...

כתיבת תגובה