רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2013

שות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית הראשונה של שנת 2013 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום הנוכחי מכיל 25 החלטות, שסך העיצום הכספי בהן עומד על כ-138,263 ₪. מעיון בקובץ ההחלטות עולה כי סכום העיצום הגבוה ביותר שהוטל עומד על 75,000 ₪. 
 
בין ההחלטות…

• חמישה עשר מקרים של תושבי עזה שעברו במעבר ארז עם כספים החייבים בחובת
דיווח. 

ב-20.1.2013 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע"ג-2013 בו נקבע כי סף הדיווח על כספים ביציאה לעזה ובכניסה ממנה יעמוד על 12,000 ₪. הצו נכנס לתוקף ב-20.2.2013. בסמוך לפרסום הצו, עודכנו השלטים במעברים ארז וכרם שלום, חולקו עלונים לעוברים במעבר והוגברו הבדיקות.  

• ברשותו של בעל חברת יהלומים, ששב מנסיעת עסקים במרס 2013 ועבר במסלול הירוק בנתב"ג נמצאו 35,000$, שלא דיווח עליהם. הוועדה החליטה להטיל עליו עיצום כספי בסך 7,500 ₪. (החלטה 9/13).

• באפריל 2013 יצא המפר מהארץ דרך נהר הירדן ושב עוד באותו היום. ביציאה ובכניסה היו ברשותו כספים החייבים בדיווח במטבעות שונים בסכום כולל בשתי ההפרות של 1,324,156 ₪. הוועדה החליטה להטיל על המפר עיצום כספי בסך 75,000 ₪. (החלטה 17/13). 

  

אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם. על אכיפת חובת דיווח זו אמונים מינהל המכס וחטיבת החקירות של רשות המסים. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 ₪ וכן על המכניס או המוציא כספים העולים על 100,000 ₪ בדואר או בדרך אחרת.
נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית והוחלט להסתפק בהליך מינהלי. המכס הוא המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. כיום, מפעילה רשות המסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי. הרכב הוועדה: יו"ר – גובה מכס או ממונה יחידת הסמים והלבנת הון, חבר – ממונה מחלקת חקירות או ס. ממונה יחידת הסמים והלבנת הון או נציג המוקד לאיסור הלבנת הון וחבר נוסף – נציג משרד המשפטים, שהינו נציג הלשכה המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון.
הוועדה להטלת עיצום כספי בוחנת האם הופרה חובת דיווח ולאחר מכן מחליטה אם המקרה הנדון מצדיק את הפעלת מנגנון הטלת העיצום הכספי. בבואה לדון במקרה המובא בפניה, תיתן הוועדה את דעתה, בין השאר, לשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור ויעד הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב. 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה