רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2012

בין ההחלטות שופט כדורגל בין-לאומי שנחשד בהשמטת הכנסות בסך של כ-750,000 ₪.

רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2012, המכיל 78 החלטות.

כזכור, מכוח חוקי המס רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי נגדו. אמצעי זה משמש ככלי הרתעתי, יעיל ומהיר במלחמה בהעלמות המס. לצורך כך קיימות ברשות ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה. נציין כי סכום הכופר המוטל הינו בנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אזרחי.
 
לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.
 
בין ההחלטות בקובץ הנוכחי:
• הושת כופר בסך של 300,000 ₪ על אלון יפת, שופט כדורגל בינלאומי, שנחשד בהשמטת הכנסות בסך של כ- 750,000 


   ש"ח (החלטת כופר מס הכנסה 83/12).
 
• הושת כופר של חצי מיליון ₪ על  'החברה הדרומית לשיווק בע"מ', שנחשדה בניכוי מס תשומות שלא כדין בסכום מס 


   של  1,017,636 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 63/12).
 
• הושת כופר בסך של 800,000 ₪ על חברת איסכור בע"מ מאזור הדרום שנחשדה בסיוע לאחר להתחמק ממס תוך 


   שימוש בחשבוניות כוזבות (החלטת כופר מס הכנסה 84/12).
 
• ששה שכירים בעמותה העוסקת במתן סיוע לילדים חולים מירושלים שנחשדו באי דיווח משכורות בסכום מס מועלם כולל 


   של כ- 462,000 ₪ (החלטות כופר מס הכנסה 77/12- 82/12).
 
• הושת כופר בסך 250,000 ₪ על אמיר חסן, עו"ד מירושלים, שנחשד בהשמטת הכנסות בסך של כ- 600,000 ₪ 


  (החלטת כופר מס הכנסה 86/12).  
• הושת כופר בסך של 120,000 ₪ על ד"ר יהודית לוקמן, רופאה מאזור המרכז, שנחשדה בהשמטת הכנסות מעיסוקה 


   כרופאה בחו"ל בסך של 518,000 ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 66/12). 
 
• הושת כופר בסך של 300,000 ₪ על תומר סולומון, תושב המרכז העוסק בסחר מקוון באינטרנט, שנחשד בהשמטת 


   הכנסות בסך של כ-1.1 מיליון ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 68/12).
 
• הושת כופר בסך של 750,000 ₪ על 'חברת בלדי בע"מ' העוסקת בייבוא בשר מחו"ל, שנחשדה בהגשת נתוני ייבוא 


   כוזבים על מנת להתחמק תשלום מס בסכום מס של 7,271,077 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 84/12).
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה