שלושה מועדים נפרדים נוספים לבחינות יועצי המס יתקיימו בסתיו

שלושה מועדים נפרדים נוספים לבחינות יועצי המס יתקיימו בסתיולאור המצב הביטחוני ומתוך התחשבות מיוחדת בפניות הנבחנים, החליטה מועצת יועצי המס על קיום מועדים נוספים לבחינות יועצי המס שייערכו בשלושה ימים נפרדים, זאת נוסף על מועדי מבחני המסים שהתקיימו בקיץ 2014.מועדי הבחינה הנוספים יתקיימו בשעה 11:00 בבוקר במועדים כדלקמן:

מבחן במסים א' – יתקיים ביום רביעי, כב' אלול תשע"ד, ה–17 לספטמבר 2014, בבנייני האומה בירושלים.
מבחן במסים ב' – יתקיים ביום ראשון, כו' אלול תשע"ד, ה–21 לספטמבר 2014, בבנייני האומה בירושלים.
מבחן במסים ג' – יתקיים ביום רביעי, ז' תשרי תשע"ה, ה–1 לאוקטובר 2014, בבנייני האומה בירושלים.

לתשומת לבכם: הודעה זו מחליפה את ההודעה מיום 17.7.2014 בדבר קיום שלושת בחינות המועצה במסים באותו היום, בזו אחר זו, ביום 21.9.2014.

על המבקשים להיבחן במועד הנוסף, יש להירשם עד לתאריך ה-1.9.2014 בפקס מס': 02-6541876.

יודגש כי המועד הנוסף אינו מהווה מועד ב' ונבחנים שניגשו למועד המתוכנן, לא יורשו לגשת גם למועד הנוסף באותה הבחינה.

You may also like...

כתיבת תגובה