שר האוצר יאיר לפיד מקדם שורת הקלות בחוק "מענק עבודה"

מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" יגדל בכ-55,000 איש.

שר האוצר, יאיר לפיד, יביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב (16.7.14) שורת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות, לעצמאיים ולשכירים במסגרת חוק "מענק עבודה". ההקלות הנוגעות לאימהות החד הוריות הן חלק מהעבודה המשותפת של שר האוצר, שר הרווחה, מאיר כהן, עם סמנכ"ל עמותת ידיד, רן מלמד, הכוללת תכנית סיוע מקיפה לאימהות חד הוריות ותואמות את המלצות ועדת אלאלוף.


שר האוצר החליט לקדם בחקיקה שורת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות לעצמאיים ולשכירים ובכך להגדיל את מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" בכ-55,000 איש נוספים. זאת לאחר עבודה מעמיקה שנעשתה בנושא ברשות המסים, האמונה על יישום החוק,  במטרה להקל באופן משמעותי על ציבור הזכאים לקבלת המענק ולהרחיב את הזכאות  בקרב האוכלוסיות המתאימות. העלות התקציבית של ההקלות נאמדת בכ-90 מיליון שקלים. שינויים אלו הם חלק מהמדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות ויחולו על מענקים שישולמו בעד הכנסה מעבודה או מעסק או משלח יד שהופקה בשנת המס 2014 ואילך.


במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק "מענק עבודה" כך שיגדיל את טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק ל הורה עובד במשפחה חד-הורית. לפי המוצע – טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו עד שני ילדים יהיה בין 1,280 ל– 9,450 ₪ (במקום 2,070 – 6,250 ₪ ) ולגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה יהיה בין 1,280 ל– 11,550 ₪, (במקום 2,070 – 6,850 ₪). ההקלה נובעת מההבנה שלאוכלוסייה זו ישנם קשיים כלכליים משמעותיים וגם קושי מיוחד ביציאה לעבודה בשל הצורך בטיפול בילדים ואף יש מקרים בהם ההורה העובד במשפחה חד-הורית חרף השתלבותו במעגל העבודה ובשל עבודה בהיקף חלקי בלבד לא יצליח להגיע לרמת ההכנסה הנדרשת על מנת להיות זכאי למענק. תיקון זה מתכתב עם המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני שהקים שר הרווחה, מאיר כהן, שבמסגרתן הומלץ לסייע לאימהות חד הוריות ולעודד אימהות חד הוריות להצטרף למעגל העבודה.


כמו כן, יש בהצעת החוק בשורה משמעותית ומשמחת לציבור העצמאים הזכאים למענק. בהצעה מוצע להשוות את תנאי קבלת המענק של עצמאים לזה של השכירים, כך שיקבלו את המענק במועדים זהים ולא כפי שהיה עד כה, שעצמאים קיבלו את המענק בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית הועברה יתרת המענק שלא קוזזה במהלך שנות המס כאמור בניכוי של 25%.


עוד כוללת הצעת החוק תיקון של עיוות בחוק הקיים ביחס לבעליי מוגבלויות המשתכרים שכר מינימום מותאם כך שיוכלו ליהנות מעתה מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה .


גם זכאים למענק עבודה בסכום הנמוך מ- 800 ₪ קיבלו מענה בהצעת החוק בה, מוצע כי המענק להם ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה. וככלל יקוצרו המועדים לקבלת התשלומים של המענק.
 
שר האוצר, יאיר לפיד: "המטרה שלנו היא להקל על אותן אימהות שנאבקות מידי יום, להגדיל להן את ההכנסה הפנויה כדי שיוכלו לנהל את חייהן וחיי ילידיהן בקצת יותר שקט פנימי ובמקביל לעודד אימהות חד הוריות נוספות להצטרף לשוק העבודה".
שר הרווחה, מאיר כהן: ״המשפחות החד הוריות ובתוכן האימהות החד הוריות, הנה אוכלוסייה שקיבלה התייחסות חשובה בוועדת אלאלוף ואנחנו נחושים לעשות תיקון שיעצים אותן בהתמודדות הלא פשוטה שלהן. אין ספק שיש מספר עוולות שמצריכות תיקון יסודי ואני שמח שיחד עם שר האוצר, אנחנו נוגעים בהן ופועלים לתקן את מה שמצריך תיקון מתוך ראייה של העצמה וסיוע לחיים בעצמאות כלכלית״.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה