אושר בטרומית: יוגבל שכר של מי שמייצג אדם בפני הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגבלת שכר בייצוג בפני המוסד), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (העבודה) וקבוצת חברי הכנסת.ההצעה נועדה להגביל את השכר של מי שמייצג אדם בפני המוסד לביטוח לאומי וכן כל אדם או גוף אחר שגובה שכר בעד טיפול, לרבות בעד ייעוץ מוקדם להגשת תביעה למוסד. בגין פתיחת תיק התביעה תיקבע הגבלה לשכר בהמשך הליך החקיקה, ובעבור הטיפול בתביעה ניתן יהיה לגבות עד 8% מסך כל התגמולים שיתקבלו  בפועל מהמוסד, ולתקופה של עד חמש שנים. עוד מוצע לקבוע כי אם תיפסק קבלת התגמולים, יפסק גם תשלום השכר בעד הטיפול. מוצע לאפשר לשר המשפטים, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לשנות בצו את השיעורים המרביים האמורים. כמו כן, היה ושילם מבוטח שכר העולה על שיעור השכר המרבי האמור, יהיה המבוטח רשאי לתבוע את החזרת ההפרש.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לאחר שכל חייהם שילמו אזרחי ישראל דמי ביטוח לאומי, ברגע האמת, כאשר הם נזקקים לשירותיו של המוסד לביטוח לאומי, ניצבת מולם מסכת בירוקרטיה המצטיירת כמפותלת וסבוכה. לאור הדימוי האמור של המוסד לביטוח הלאומי ובהיעדר ידע מקצועי של האזרח הפשוט, נגררים אזרחים לחפש פתרונות. את מצוקת מבקשי הקצבאות, למדו בעלי מקצוע לנצל. אותם גורמים מתווכים מציגים עצמם כמי שיודעים להתמודד מול הבירוקרטיה ומציעים לסייע לנזקק לממש את זכויותיו. הגורמים המתווכים מנצלים את החרדה של האזרח מהמוסד לביטוח לאומי ומשדלים אותו לשכור את שירותיהם. כך למעשה, נוצר מצב בו נאלץ האזרח לשלם על זכות שבמצב הרצוי היה אמור לקבל ללא תמורה. חמור מכך, כספים שהוקצו למימוש זכויות רפואיות נגבים בסכומים בלתי סבירים על ידי גורמים מתווכים.על פי רוב, גובים הגורמים המתווכים סכום התחלתי גבוה בעד "פתיחת תיק". סכום זה לא מוחזר בשום מקרה, גם אם בסופה של תביעה לא מקבל התובע קצבה. בשלב הבא, הגורמים המתווכים גובים "דמי טיפול" כאחוז מגובה הקצבה – בגובה של כ-20%. לעיתים קרובות מבקשות החברות לקבל את הסכומים הללו למפרע. באופן זה, אזרח שזקוק לכסף שהוקצב לו מהמוסד לביטוח לאומי למטרות בריאותיות, נדרש לשלם סכומים גדולים לנותן השירות מראש, עוד לפני שקיבל את מלוא כספו. כך, כסף רב שמוקצה לאזרח לזכויות בריאותיות אינו ממלא את ייעודו ונגבה על ידי הגורם המתווך."ח"כ רוזנטל: הצעת החוק הזו באה לעזור לאנשים שמלכתחילה נמצאים במצב כלכלי קשה, ובא גורם מתווך וגוזל מהם רבע מהקצבה. זה פשוט לא יאמן. שר הרווחה מאיר כהן: ההצעה מגבילה את אלה הסוחטים כספים מאזרחים תוך כדי ניצול חולשתם34 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדיםההצעה תועבר לוועדת העבודה רווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה

You may also like...

כתיבת תגובה