אושר סופית: העלאת מס המעסיקים תופחת

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014, שהגישה הממשלה. הצעת החוק נדונה בוועדת הכספים, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי).יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "מדובר בהטבה עם המעסיקים, נוכח אי הוודאות הכלכלית והקשיים עימם הם מתמודדים בעת הזאת. מדובר במס שכל מעסיק משלם, בין אם העסק מרוויח ובין אם לאו. נציגי המעסיקים אמרו לנו שהם מרגישים שזו הפעם הראשונה המתחשבים בהם. ההטבה אושרה פה-אחד בוועדת הכספים ואני מקווה שגם כאן בביטוח הלאומי תאושר פה-אחד. המקור לכספים הוא הפחתה רוחבית בכל סעיפי הרזרבה של התקציב, כך שזה לא פוגע בתקציבי המשרדים עצמם, ובין כה הרזרבה הזו נועדה לשימוש האוצר לצורך ביצוע התאמות תקציב".הצעת החוק שאושרה סופית, צפויה להפחית את הכנסות המוסד לביטוח לאומי וכן את הכנסות המדינה בסכום של כ-450 מיליון שקלים חדשים בכל אחת מהשנים 2014 ו-2015. בהתאמה לכך, ישונו הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי כך שסך הקצבות האוצר למוסד לא יפחתו כתוצאה מהפחתת דמי הביטוח הנגבים מהמעסיקים וכן יתוקן חוק התקציב לשנת הכספים 2013 ו-2014, התשע"ג–2013, כך שיופחת בו תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2014 בסכום של 450 מיליון שקלים חדשים.ח"כ רובי ריבלין (הליכוד-ביתנו), שתומך בחוק, הביע חשש, יחד עם זאת, מהפגיעה המתמשכת בכספי הביטוח הלאומי. הפגיעה בו הולכת ומחמירה וככל שתוחלת החיים עולה, הגירעון האקטוארי של הביטוח הלאומי יגדל ויהיה קשה לעמוד בהתחייבויות לתשלום גמלאות".ח"כ משה גפני (יהדות התורה): אני אצביע נגד. זה חוק רע שהממשלה מקדמת. האוצר הלאים את הביטוח הלאומי. נציגי הביטוח הלאומי מתנגדים והם אומרים: "אתם לוקחים כסף מהקצבאות, מהקשישים". לא עשו אבחנה בין העסקים הקטנים לעסקים הגדולים, כולל הבנקים ואלה שמרוויחים 100 אלף ₪".

28 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה ולא היו מתנגדים.

8 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה ולא היו מתנגדים.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה