הארכת תוקף של התקנות בגין זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) התשמ"ז- 1986 מקנות בתנאים מסויימים, זיכוי ממס בשל הכנסה במשמרות שניה ושלישית.

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ד- 2013, שהאריכו את תחולתן של התקנות עד ליום 31/12/2014.

להלן קישור לקובץ התקנות

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה