פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פנמה), התשע"ד-2014

:
בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה אני מודיע ומצווה לאמור:

1. (א) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ג בחשוון התשע"ג  (8 בנובבמר 2012), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפוביקה של פנמה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן – ההסכם)

(ב) להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס, החל משנת המס המתחילה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ואילך.

 

יאיר לפיד

שר האוצר

 

להלן קישור לצו

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה