אורכה להגשת דוחות 2012 למייצגים הנכללים בהסדר האורכות

לבקשת הלשכות המקצועיות, ובשל חג החנוכה הסכים מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, לאפשר למייצגים הנכללים בהסדר האורכות, כפי שנקבע בהוראת ביצוע 08/2013, להגיש את הדוחות השנתיים לשנת 2012 ביום 1/12/2013 במקום ביום 28/11/2013. (ובמדידת האורכות למייצגים תתיחס רשות המיסים לתאריך 1/12/2013).

כמו כן משרדי השומה יהיו פתוחים ביום 1/12/2013 עד השעה 18:00 (זאת במקום ביום 28/11/2013 כפי שרשום בהוראת הביצוע).

הארכת שעת קבלת הקהל נועדה לקליטת דו"חות שנתיים לשנת 2012.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה