אישור בקשות למענק עבודה עבור שנת 2011 עד ליום 2.1.2014

בשל עומס כבד של פונים ביום האחרון המבקשים לאשר הגשת בקשה למענק עבודה עבור שנת 2011 וכדי לאפשר לפונים לממש את זכאותם, תקלוט רשות המסים באופן חריג גם פניות שיתקבלו ביומיים הבאים, עד 2.1.2014. 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה