הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מבהירה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2014 ולא יאוחר מיום 13.03.2014 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2013. יודגש כי לא תינתן אורכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור.לידיעתכם , 

ניתן לערוך תיאומי מס במשרדי השומה רק החל ביום ראשון יא' שבט תשע"ד, 12.01.2014. 

היישום לתיאום מס באינטרנט סגור עקב סיום שנת המס וייפתח לשירותכם במהלך חודש ינואר 2014.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה