הודעה לציבור העוסקים בעניין חובת הדיווח המפורט למע"מ לשנת המס 2014

לתשומת לבכם, בשלב זה טרם הושלמו בכנסת  הליכי החקיקה  לגבי עוסקים שיצטרפו בשנת המס 2014, למעגל החייבים בדוח מע"מ מפורט.
 
יצוין, כי בשנה זו לא יחול שינוי בהגדרת מלכ"רים ומוסדות כספיים חייבי דיווח מפורט למע"מ, דהיינו על אף הפרסום כרגע בהוראת הביצוע לנושא זה – רק מלכ"ר שמחזורו לשנת 2012 גבוה מ- 20 מיליון ש"ח – חייב בדיווח כאמור.
 
בהתאם להשלמת הליכי החקיקה בעניין חובת הדיווח המפורט יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המסים הנחיות בנושא.
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה