הטלת עיצומים כספיים, בשל אי מילוי נכון של נתוני בעלי מניות

רשות המסים פרסמו הודעה בדבר הטלת עיצומים כספיים, בשל אי מילוי נכון של נתוני בעלי מניות ולהלן לשון ההודעה:

1.     בבדיקה שערכנו נמצא כי במקרים רבים הוטלו העיצומים הכספיים על בעלי שליטה בשל חוסר קישור בין בעל השליטה לחברה במחשב שע"מ.

2.     כידוע לכם, בעל שליטה בחברה פעילה זכאי בהתאם להסדר הארכות לארכה להגשת דוח  זהה לזו של החברה שבבעלותו בהתקיים התנאים הבאים (המפורטים מידי שנה בהוראות הביצוע בנושא):

·       סוג תיק 30.

·       קישור לחברה במחשב שע"מ.

·       זכאות לארכה לתיקו האישי בהתאם לכללי ההסדר.

3.     הקישור למחשב שע"מ מפורט בסעיף 11.1.1 להוראת ביצוע 08/2013 – רשות המסים בנושא: "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2012".

מחשב רשות המסים מקשר בין החברה לבין בעל השליטה בהתאם לנתוני בעלי מניות  משודרים בשאילתא 214 I בשנה קודמת לשנת הדו"ח.  קישור כזה יתאפשר בשנת 2012, למשל, אם נתוני בעל שליטה בחברה שודרו בשאילתא לשנת המס 2011. במידה ואין קישור כזה בעל השליטה לא מקבל את הארכה האוטומטית ולכן מוטל עליו עיצום כספי שהטיפול בו מחייב פנייה למשרד השומה.

4.     לפיכך חשוב מאוד להקפיד ולשדר, קודם לשידור דוחות חברות במחשב שע"מ, את מס' ת.ז של בעלי השליטה בצורה מדוייקת בשאילתא I 214.

הקפדה על פרטים אלו תמנע עיצומים כספיים מלקוחותיכם.

לתשומת לבכם! 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה