הכנסות המדינה ממסים לשנת 2013

בשנת 2013 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-240.3 מיליארדי ₪ גידול של 10.6% ביבוא כלי רכב ומגמה מעורבת ביבוא מוצרי צריכה.


בשנת 2013 הסתכמו כלל הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-240.3 מיליארדי שקלים, ובסה"כ עודף של כ- 6 מיליארד ₪ לעומת תחזית התקציב. כל העודף בגבייה נוצר בהכנסות ממסים ישירים, בסכום של 7.8 מיליארד ₪ ולעומת זאת, במסים עקיפים נוצר חוסר של 1.7 מיליארד ₪. חלק ניכר מהעודף במסים ישירים נובע מהכנסות עודפות שהתקבלו מהרווחים הכלואים בסכום של כ-4.4 מיליארד ₪ וכן מסכומים חד פעמיים נוספים שהתקבלו במהלך השנה. נתוני ההכנסות מבטאים גם את העבודה המאומצת של רשות המסים לאורך כל השנה הן בתחום מבצעי השטח והן במאמצי גבייה ביחידות.

נתוני ייבוא: 1. רכב נוסעים – היקף היבוא של כלי רכב נוסעים בשנת 2013 הסתכם ב-225,297 כלי רכב, לעומת 203,727 כלי רכב ב–2012, עלייה בשיעור של 10.6%. הכנסות מס קנייה מיבוא כלי רכב עלו בשנת 2013 בשיעור נמוך יותר של 1.1%, וזאת כתוצאה ממעבר לכלי רכב זולים יותר, בעלי זיהום אויר נמוך שהמס עליהם נמוך יותר בשל המיסוי הירוק. 2. יבוא בני קיימא – בשנת 2013 הסתמנה מגמה מעורבת בנתוני יבוא של מוצרי החשמל הלבנים: במכונות כביסה ומדיחי כלים חלה עלייה ביבוא בשיעור של 1.9% ו-14.3% בהתאמה ואילו במקררים ובמייבשי כביסה חלה ירידה ביבוא: 6.3% ו-14.5% בהתאמה. ירידה ביבוא חלה גם במוצרי האלקטרוניקה הבידורית: ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 3.6% וביבוא וידאו ו-DVD נרשמה ירידה בשיעור של 13.5%. 
בנתוני היבוא של סיגריות חלה ירידה בכמויות של 3% ועלייה בערך היבוא בשיעור של 5.6%. ככל הנראה השינוי נובע ממעבר לרכישת סיגריות לגלגול במקום רכישת סיגריות זולות.

You may also like...

כתיבת תגובה