יבוא מוצרים בני קיימא

1. רכב נוסעים ומסחרי

היקף היבוא של כלי רכב נוסעים בשנת 2013 הסתכם ב-225,297 כלי רכב, לעומת 203,727 כלי רכב ב – 2012, עליה בשיעור של 10.6%. הכנסות מס קניה מיבוא כלי רכב עלו בשנת 2013 בשיעור נמוך יותר של  1.1%, וזאת כתוצאה ממעבר לכלי רכב זולים יותר, בעלי זיהום אויר נמוך יותר, שהמס עליהם נמוך יותר. יצוין כי חלק מההפחתה במחיר היבוא נובע מהירידה בשערי החליפין, במיוחד הין.

יצוין כי מגמת השינוי בכמות המיובאת של כלי רכב לא הייתה אחידה על פני השנה: במחצית הראשונה של השנה הסתמנה ירידה ביבוא כלי הרכב לעומת תקופה מקבילה אשתקד, אך לאחר מכן התהפכה המגמה וחל גידול משמעותי – בין היתר בשל הקדמת רכישות לאור השינויים שהיו צפויים להיכנס באוגוסט האחרון לנוסחת המיסוי הירוק וניתנה תקופת מעבר עד חודש אוקטובר האחרון לשחרור לפי הנוסחה הקודמת לכלי רכב שהגיעו לפני השינוי. כתוצאה מכך, בחודש ספטמבר עלה מספר כלי הרכב ששוחררו מהמכס ב- 126% לעומת החודש המקביל אשתקד. בעקבות שינוי נוסחת המיסוי הירוק והעלאת המס על רכבי יוקרה החל מחודש ספטמבר, נבלמה מגמת הירידה בשיעור הממוצע של מס קניה .

יבוא רכב מסחרי בשנת  2013 הסתכם ב – 7,480 כלי רכב, עליה של 2.2% לעומת 2012.

בחודש דצמבר 2013 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב – 12,191  ירידה של 6.4%, שנובעת כאמור בין השאר מיבוא מוגבר של כלי רכב בחודשים קודמים.

 

 

2. יבוא בני קיימא:

בשנת 2013 הסתמנה מגמה מעורבת בנתוני יבוא של מוצרי החשמל הלבנים: במכונות כביסה ומדיחי כלים חלה עליה ביבוא ואילו במקררים ובמייבשי כביסה חלה ירידה ביבוא. במקררים חלה ירידה של 6.3%, וזאת כתוצאה מיבוא מוגבר בשנת 2012 בעקבות מבצע החלפת מקררים של משרד האנרגיה. במייבשי כביסה חלה ירידה של 14.5%, במכונות כביסה חלה עליה של 1.9% ומדיחי כלים חלה עלייה של 14.3%.

ירידה ביבוא חלה גם במוצרי האלקטרוניקה הבידורית, ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 3.6% וביבוא וידאו ו- DVD נרשמה ירידה בשיעור של 13.5%. יש לציין כי גם לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההוצאה לציוד חשמלי וציוד אחר בשנת 2013 ירדה ב – 2.8% לעומת 2012.

בנתוני היבוא של סיגריות חלה  ירידה בכמויות של – 3% ועליה בערך היבוא בשעור של – 5.6%,  ככל הנראה השינוי נובע ממעבר לרכישת סיגריות לגלגול במקום רכישת סיגריות זולות.

בחודש דצמבר  2013 לעומת החודש המקביל אשתקד חלה עליה ביבוא רוב המוצרים למעט מקררים שחלה בהם ירידה בשיעור של 25%. במייבשי כביסה חלה עליה של 73.2%, מכונות כביסה חלה עליה של 7.7%, מדיחי כלים חלה עליה של 26.6%. עליה חלה גם בנתוני היבוא של אלקטרוניקה בידורית, טלוויזיות 4.9%, וידאו ו DVD 36.7%.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה