מס הכנסה פרסם את חוברות הניכויים השנתיות לשנת 2013

רשות המיסים פירסמה היום את חוברת הניכוים השנתית לשנת 2013.

להלן קישור פרקי החוברת:

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק א' – דברי הסבר

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ב' – שיעורי המס (משכורת, לא יגיעה אישית)

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ג' – סכומים מתואמים

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ד' – שווי שימוש

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ה' – רשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחה

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ו' – מס שכר והיטל עובדים זרים

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ז' – גיל פרישה

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ח' – ניכוי מס מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק ט' – רשימת המוסדות להשכלה גבוהה

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק י' – פרוט נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

שנת 2013 – חוברת שנתית – פרק יא' – לוח לחישוב המס

חוברת ניכויים שנתית – 2013 (הקובץ המלא)

 

You may also like...

כתיבת תגובה