נוהל לרוטציית בכירים ברשות המסים

​בטקס שהתקיים היום בנציבות שירות המדינה חתמו נציב שירות המדינה, משה דיין, ומנהל רשות המיסים, משה אשר, על נוהל סבב תפקידים בכירים ברשות המסים. על פי הוראות הנוהל, תתקיים רוטציה לתפקידים בכירים ברשות כל ארבע עד שש שנים.

הנוהל, שגובש ביוזמת נציבות שירות המדינה ובשיתוף רשות המסים, מבטא את רוח הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה המיושמת בימים אלה ע"י נציבות שירות המדינה, ואשר, בין היתר, מעודדת את עקרון המוביליות באמצעות מנגנון של  רוטציה בין  בעלי תפקידים שונים ותכנון כוח אדם בראייה ארוכת טווח.
 
הנוהל הינו בהתאם להחלטת הממשלה מיום 18.12.2011 שבה הוחלט, בין היתר, על רוטציה לנמנים על הסגל הבכיר.
 
ביצוע סבב התפקידים הבכירים נועד להעשיר את שיתוף הידע בין יחידות הרשות, לשפר את מנגנוני ניהול ההון האנושי, להגביר את האתגר הניהולי ולהעצים את יכולות הרשות במאבק בהון השחור ובהעלמות המסים, כמו גם לתרום לשיפור השירות לציבור משלמי המסים.
 
המנגנון המוצע יסייע למנהלי היחידות בהבטחת כושרם לעמוד באתגרים להם הם נדרשים במסגרת תפקידיהם, בהיותם בעלי היקף רחב של סמכויות. יצוין כי ברשות המסים, שבה מועסקים כ-6,000 עובדים, ישנה כמות גבוהה של עובדים הנמנים על הסגל הבכיר בשירות המדינה ומכאן החשיבות הגדולה, בהיותה "סנונית ראשונה" בהשקת מהלך שכזה בשירות הציבורי.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה