ניכויים – תדירות דיווח לשנת 2014

ברצוני לעדכן אתכם שהשנה,לא בוצע עדכון תדירות ממוחשב והפנקסים נשלחו לפי  התדירות שהייתה בשנה שעברה, שנת 2013.

מנכים שחל שינוי במספר עובדיהם ומעוניינים בשינוי תדירות הדיווח שנקבעה להם רשאים לפנות בכתב למשרד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלהם, בבקשה לבדיקת ועדכון תדירות הדיווח.

 

            בברכה               
          ענת סרוסי             
סמנכ"ל לגביה מ"ה וניכויים – שעם 

You may also like...

כתיבת תגובה