ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול

רשות המסים פרסמה תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון) התשע"ב – 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993. תחילת התיקון החל מיום 01/01/2011.

על פי התיקון, עובד אשר שילם דמי חבר או דמי טיוך לארגון העובדים היציג שלו, כאשר על מעבידו לנכותם מהשכר לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר, התשי"י- 1958, יותר לעובד בניכוי כהוצאה 50% מהסכום.

בנוסף לאמרו לעיל במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הוסכם כי למשך 10 שנים ממועד תחילת יישום הסכם הפשרה בפועל, בהתאם לקביעת בית המשפט, יוכר הכוצאה סכום נוסף בשיעור 40%.

על כן המעבידים מתבקשים להעניק את הניכוי המגיע בגוב 90% מדמי הטיפול המחושבים לעובדים ששילמו דמי חבר/ דמי טיפול בהתאם לאמור לעיל החל ממשכורת ינואר 2013, וזאת למשך 10 שנים.

להלן קישור לחוזר שפורסם

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה