סיום הוראת השעה של חוק "הרווחים הכלואים"

מס בהיקף של 4.387 מיליארד ₪ ישולם בשל שחרור הרווחים הכלואים מ-214 חברות שבחרו להיכנס לחוק

היום, עם סיום הוראת השעה של חוק "הרווחים הכלואים" עולה כי 214 חברות בחרו להיכנס להוראות החוק ולשחרר את העודפים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות המופחת.

 
היקף המס שנגבה כתוצאה משחרור הרווחים הכלואים עומד על   4.387 מיליארד ₪, שהוא למעלה מ 45% מיעד הגבייה של רשות המיסים בנושא זה (3 מיליארד ₪) כפי שנקבע בחוק התקציב.  במסגרת המהלך כולו "שוחררו" רווחים בהיקף כולל של כ- 60 מיליארד ₪,  כ-87% מהם מתייחסים ל-7 חברות גדולות.
 
מנהל רשות המסים משה אשר ציין כי הוא רואה חשיבות גדולה בעובדה שמספר ניכר של חברות נענו לקריאת המחוקק וישלמו לקופת  המדינה את המס הנובע מההטבות שניתנו להן בעבר במסגרת חוק עידוד השקעות הון במתכונתו הישנה. 
בנוסף, ציין משה אשר על פי התנאים שנקבעו בחוק, החברות תידרשנה להשקיע חלק מהטבת המס במפעלים, במחקר ופיתוח ובמשרות עבודה חדשות בשנים הקרובות דבר שיגביר את הצמיחה במשק. על פי הנתונים שנאספו, היקף ההשקעה הנוספת שתיווצר כתוצאה מהוראות החוק תגיע לכדי כ 1.8 מיליארד ₪ והיא תתפרס במהלך 5 השנים הקרובות. 
לדבריו, בחודשים האחרונים הפעילה רשות המסים צוותי משימה שפעלו מול החברות הרלוונטיות על מנת להיכנס להוראת השעה וזאת במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בה.
 
הוראת השעה הגיעה לסיומה  אמש בחצות כשבמשך 11 הימים האחרונים, החל מה -1 בנובמבר, הודיעו  88 חברות על כוונתן להיכנס להוראת השעה כשמתוכן, רק ביום האחרון, הצטרפו  כ- 40 חברות בינוניות וגדולות למהלך כשתוספת המס בגין יום זה בלבד עומדת על כ – 3.172 מיליארד ₪ (המהווה כ-72% מסך גביית המס בהוראת השעה).
 
אין ספק כי העבודה המאומצת סביב הנושא הזה ברשות המסים ובאוצר, ביחד עם הסיקור התקשורתי וההכרה של החברות בחשיבות הלאומית והציבורית של המהלך ובכדאיותו הביאו להצלחת החוק ולגביית מס חריגה בהיקף של  כ- 4.387 מיליארד ש"ח.ביום ה – 12/11/12 חוקק כהוראת השעה למשך שנה, תיקון מספר 69 לחוק עידוד השקעות הון המכונה "חוק הרווחים הכלואים". החוק קבע, בין היתר, הקלות במס חברות לחברות תעשייתיות שבחרו להפשיר את העודפים הכלואים שלהן שהצטברו במהלך השנים. חברות שהפשירו את רווחיהן הפטורים נהנו ממס חברות מופחת בשיעורים של 6% עד 10%, בהתאם למס החברות החל על החברה ובהנחה שהחברה בחרה להפשיר את כל רווחיה הפטורים, כשהמס על חברות שבחרו להפשיר רק חלק מרווחיהן הפטורים יכל להגיע עד 17.5%. 
 
לבד מזאת, על אף שהחוק אינו מחייב חברות לחלק גם דיבידנדים מאותם רווחים פטורים, נמצא שמספר חברות בחרו גם לחלק דיבידנדים מהרווחים הפטורים ולשלם עליהם מס בשיעור של 15%, צעד שבעקבותיו נוספה גבייה הנאמדת במאות מיליוני ₪, שלא נלקחו בחשבון כחלק מהגבייה של הוראת השעה. 
 
 
 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה