עדכון סכומים ושיעורים במע"מ

עודכנו הסכומם והשעורים במע"מ נכון לינואר 2014 .

לחץ כאן לריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף.

You may also like...

כתיבת תגובה