קבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ – שנת 2013

מפרט טכני הנדרש ע"י שע"מ:

קובץ הקלט שיועבר לשע"מ

  • קובץ ASCII אורך רשימה קבוע 8612 בתים של DATA.
  • בסוף כל רשומה יהיה – X'0D0A' (CARRIAGE RETURN( CRLF
  • סוף קובץ – X'/D/A0A' )END OF FILE( EOF
  • שם קובץ –  IKSP2DKASPI .DAT.
  • מספר דוחות המקסימלי שניתן להעביר בקובץ אחד 10.
  • אורך הרשומה קבוע, יש להשלים את הרשומה באפסים.
  • סדר נתוני הדוחות ברשומה בהתאם למבנה טופס 6111, רווח והפסד, דוח התאמה ומאזן.

 

להלן קישור להוראות המבנה כפי שפורסמו על ידי רשות המסים

 

You may also like...

כתיבת תגובה