רשות המסים עמדה ביעד

נכון לשעה זו, סכום המס שישולם בגין הרווחים הכלואים עומד על 3.6 מיליארד שח

מספר שעות לפני תום הוראת השעה בעניין "הרווחים הכלואים", עולה מסיכום הביניים כי עד לשעה זו למעלה מ – 200 חברות בחרו להיכנס להוראת השעה, להפשיר את העודפים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות המופחת. סכום מס החברות הנובע מהוראת השעה, נכון למועד זה מסתכם בכ – 3.6 מיליארד ₪. תוקפה של הוראת השעה יגיע לסיומו הלילה בחצות ועד אז יכולות עדיין חברות נוספות להודיע כי בחרו להצטרף להוראת השעה.

 
במשך היום האחרון להוראת השעה הצטרפו מספר חברות בינוניות וגדולות למהלך כשתוספת המס בגין יום זה בלבד עומדת על כ – 1.9 מיליארד ₪.
ביום ה – 12/11/12 חוקק כהוראת השעה תיקון מספר 69 לחוק עידוד השקעות הון המכונה "חוק הרווחים הכלואים". החוק קבע, בין היתר, הקלות במס חברות לחברות תעשיות שבחרו להפשיר את העודפים הכלואים שלהן שהצטברו במהלך השנים. חברות שהפשירו את רווחיהן הפטורים נהנו ממס חברות מופחת בשיעורים של 6% עד 10%, בהתאם למס החברות החל על החברה, בהנחה שהחברה בחרה להפשיר את כל רווחיה הפטורים.
 
בחודשים האחרונים הפעילה רשות המסים צוותי משימה שפעלו מול החברות הרלוונטיות להוראת השעה וזאת במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בה.
לבד מזאת, על אף שהחוק אינו מחייב חברות לחלק גם דיבידנדים מאותם רווחים פטורים, נמצא שמספר חברות בחרו גם לחלק דיבידנדים מהרווחים הפטורים ולשלם עליהם מס בשיעור של 15%, צעד שבעקבותיו נוספה גבייה הנאמדת במאות מיליוני ש"ח, שלא נלקחו בחשבון כחלק מהגבייה של הוראת השעה.
 
 
 
 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה