רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה לשנת 2012

רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית הראשונה של שנת 2012, המכיל 110 החלטות.
 
כזכור, מכוח חוקי המס רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי נגדו. לצורך כך קיימות ברשות ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה. נציין כי סכום הכופר המוטל הינו בנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אזרחי.
 
לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.
 
בין ההחלטות בקובץ הנוכחי, נישומים שהצהירו הצהרה כוזבת על מגורים ביישוב ספר וכן:
• הושת כופר בסך 200,000 ₪ על אסטרולוגית, שנחשדה בהשמטת הכנסות בסך של 

כ- 300,000 ₪ ועוד סכום לא ידוע (החלטת כופר מס הכנסה 12/ 11). 

• הושת כופר בסך 360,000 ₪ על רופא כירורג, שנחשד בהשמטת הכנסות בסך 726,000 ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 12/ 26).

• הושת כופר בסך 300,000 ₪ על מנהל חברה, שנחשד בהשמטת הכנסות מהשכרת דירות בסך של כ- 950,000 ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 12/ 53). 

• הושת כופר בסך 240,000 ₪ על עצמאי לשירותי גינון, שנחשד בהשמטת הכנסות בסך של כ- 780,000 ₪ (החלטת כופר מס הכנסה 12/ 56).

• הושת כופר בסך 251,028 ₪ על בעל חברות והחברות העוסקים ביצור בשיווק ובמסחר בגדים, שנחשדו בניכוי מס תשומות שלא כדין, בסכום מס של 736,641 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 20/12).

• הושת כופר בסך 172,435 ₪ על עוסק המפעיל מועדוני ג'ודו, שנחשד בהעלמת עסקאות בסכום מס של 574,782 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 36/12).

• הושת כופר בסך 348,000 ₪ על בעל חברה והחברה העוסקים בהפעלת רשת מרכולים ברחבי הארץ, שנחשדו בניכוי מס תשומות שלא כדין, בסכום מס של 696,049 ₪ (החלטת כופר מע"מ ומכס 43/12). 

 

You may also like...

כתיבת תגובה