אושר בטרומית: פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות מס לעסק שהכנסתו לא עולה על 60,000 ₪

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (התנועה).
מוצע כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על 60,000 שקלים חדשים והצהיר על כך בפני פקיד השומה, יהיה פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במצב הנוכחי, כל תושב החפץ להתפרנס מעסק קבוע או מזדמן, מחויב בכל כללי הדיווח וניהול החשבונות הקבועים בפקודת מס הכנסה ותקנותיה ללא תלות בגובה הכנסתו, גם אם הכנסה זו אינה מחייבת בתשלום מס כלל בשל נקודות הזיכוי האישיות ומדרגות המס.
מצב זה יוצר רתיעה מובנת של כל אותם יחידים המעוניינים לקיים עסק קטן שתוצאות פעילותו ממילא אינן מחויבות במס. עצם החובה לנהל ספרים על ידי מי שאינו מאומן בכך והעלויות הכרוכות בהעסקת אנשי מקצוע מהוות מכשול מיותר בדרכם של אותם יחידים לפרנס במעט את עצמם ומשפחתם. גם שלטונות המס נאלצים לקלוט אלפי דוחות של נישומים אשר מלכתחילה ברור כי אין בהם כל תשואת מס שהיא."


ח"כ שטרית: אם אראה שנציבות המס תפטור את העניין אני אמשוך את הצעת החוק.

19 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן תוכן לקריאה ראשונה

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה