אושר בטרומית: שינוי מנגנון חישוב גובה דמי הלידה לנשים עצמאיות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד-2013

ההצעה הינה של חברי הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) ודב חנין (חד"ש). להצעה זו הוצמדה הצעה דומה של ח"כ עדי קול (יש עתיד) 

ההצעה נועדה לקבוע כי חישוב דמי הלידה למבוטחת שהיא עובדת עצמאית, יבוצע לפי הכנסתה בפועל בשנה שקדמה ליום בו יצאה מבוטחת כאמור לחופשת לידה, ולא לפי הכנסתה ברבע השנה שקדמה למועד האמור, כפי שקבוע כיום.

מטרת הצעת חוק זו היא לתקן את האופן בו מחושב שכרן של נשים עצמאיות הזכאיות לדמי לידה, באופן שבו גובה דמי הלידה לא ייפגע משינויים בהיקף עבודתן ערב ולאחר הלידה.

דמי הלידה להן זכאיות נשים (כמו גם גברים שבוחרים לצאת לחופשת לידה) הם גמלה מחליפת שכר. תכלית מתן דמי הלידה היא שמירה על רמת חייה של היולדת לתקופת חופשת הלידה, בהתאם לרמת החיים עובר למועד הלידה. 


בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כיום, בהתאם לפרשנות המוסד לביטוח לאומי, שנתקבלה על ידי בית הדין לעבודה, מחושבים דמי הלידה לעובדות עצמאיות על סמך שומה שנתית. ואולם, ברי כי עובדות עצמאיות מפחיתות, לעיתים, את היקף פעילותן בתום חופשת הלידה, מעבר לחודשי חופשת הלידה בהם הן אינן עובדות כלל.  בהתאם לכך, במידה והכנסתן פחתה בתקופה שלאחר הלידה ביחס להכנסתן עובר ללידה שעל בסיסה שולמו להן דמי הלידה, הן נדרשות להשיב למוסד לביטוח לאומי את ההפרש. ניתן להבין אם כך שלגבי נשים עצמאיות – דרך החישוב הנהוגה כיום על ידי המוסד לביטוח לאומי מפלה אותן לרעה, כאמור, וגורמת להן עוול. 

הצעת החוק מאפשרת חישוב של  דמי הלידה, המגיעים לעובדת עצמאית, על פי ההכנסה הממשית, שהתקבלה על ידה בפועל, בשניים עשר החודשים שקדמו ליום הלידה (היום הקובע) וירידה בהיקף עבודתן לאחר חופשת הלידה לא תשפיע על גובה דמי הלידה שלהן." 


 

ח"כ עליזה לביא אמרה: "כאמא וכסבתא אני יודעת היטב מה זה לצאת לחופשת לידה, שבכלל לא צריך לקרוא לה חופשה כי אין בינה לבין חופשה דבר. אני גם יודעת מה זה לחזור לעבוד בתום התקופה ואיזה תמרונים צריך לבצע בין התפקיד בעבודה לבין תפקיד האם. 

קיים מצב אבסורדי ומעוות, שאישה עצמאית מקבלת דמי לידה המחושבים בהתאם להכנסותיה בחודשים שלאחר ההיריון. מטבע הדברים, במקרים רבים תפוקת עבודתה מצטמצמת ובהתאם גם ההכנסות. לא ייתכן, שבנוסף לקשיים הרבים העומדים בפני הנשים העצמאיות לאחר לידה בשילוב המטלות הנדרש שבין גידול ילד לבין ניהול עסק, תפגענה זכויותיהן. זוהי אפליה כלפי הנשים העצמאיות בכלל ובהשוואה ביחס לנשים שכירות בפרט.  במו ידינו שמנו מכשול מפלה לנשים עצמאיות החוסם יזמות, עצמאות כלכלית והעצמה אישית." 


ח"כ דב חנין: "אכן יש בישראל הפליות גם נגד נשים וגם נגד עצמאיים ופה אנחנו נתקלים במפגש ההפליות אצל נשים עצמאיות." 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה