אושר סופית: הרחבת סמכויות רשות המס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל הכלים שיש בידי רשויות המס לצורך גביית מסים, ומסדירה ארבע סוגיות שונות:1. עיקול רכבים – הצעת החוק קובעת הסדר מפורט שיאפשר לרשויות המס לעקל רכב של אדם שחוב המס שלו הפך לסופי, גם אם הרכב נמצא ברשות הרבים. 2. ערבות לחוב מס – הצעת החוק מסדירה את האפשרות של רשויות המס לקחת ערבות לחוב המס ואת אופן מימוש הערבות. 3. תפיסת רכוש – הצעת החוק מבהירה כי בנסיבות מיוחדות שיש בהן חשש לאי תשלום חוב המס, בית המשפט רשאי להורות לא רק על עיקול של נכסי החייב אלא אף על תפיסתם, וזאת אם יש חשש כי העיקול אינו מספיק. 4. עיכוב יציאה מהארץ בחברת מעטים – בנסיבות מיוחדות שיש בהן חשש לאי תשלום חוב המס, רשויות המס יכולות לבקש מבית המשפט לעכב את יציאתו מהארץ של החייב. הצעת החוק מרחיבה אפשרות זו, ומקנה לבית המשפט, במקרה שבו החייב הוא "חברת מעטים", את הסמכות להורות על עיכוב יציאה מהארץ גם של מנהל פעיל, מנהל עסקים, ומי שמחזיק ב-25% מהמניות או מכוח ההצבעה של החברה, וזאת אם יש חשש שהיציאה מהארץ תסכל את הגבייה או את החקירה בעניין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "גביית המסים בישראל היא המקור העיקרי להכנסות המדינה. האופן שבו מבוצעות שומה, ביקורת, ואכיפת הגבייה משפיע באופן ישיר על הכנסות המדינה. על כן, רמת הגבייה קשורה ישירות ליכולת המדינה לעמוד ביעד הגירעון בטווח הקצר וביעד החוב בטווח הארוך.

מדוח הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג  עולה, כי קיים פער משמעותי בין הפעילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל במדינת ישראל. נמצא, כי הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל בישראל גדולה בכ– 23% מהפעילות הכלכלית המדווחת.

הוועדה ראתה חשיבות רבה בהגברת האכיפה ובהתמודדות עם ה"כלכלה השחורה" במדינת ישראל. על פי דוח הוועדה, צמצום הפער בין הפעילות המדווחת לפעילות בפועל, לצד אכיפה יעילה יותר, צפויים להביא להגדלה משמעותית של בסיס המס בישראל ולפיכך גם להגדלת המקורות שבידי הממשלה, כמו גם ליצירת מערכת מס צודקת ושוויונית יותר, שכן בכך יצטמצם היתרון התחרותי של עסקים מעלימי מס על פני עסקים שומרי חוק."בקריאה שנייה תמכו בהצעה 27 ח"כים ללא מתנגדים

בקריאה שלישית תמכו בהצעה 26 ח"כים ואחד התנגד

 

You may also like...

כתיבת תגובה