אסור לדרוש "חשבונית מס" לפני התשלום

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

במסגרת תיקון 42 לחוק מע"מ הוסיפו את סעיף 47(א1) שקובע:

"על אף האמור בסעיף קטן (א), הקונה לא ידרוש חשבונית מס, כאמור באותו סעיף קטן, קודם לתשלום התמורה או חלקה, לפי העניין, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל".

משמעות הסעיף היא כי הקונה (מקבל השירות) לא ידרוש חשבונית מס, לפני התשלום, במידה ו"מועד החיוב במס" של העסקה הוא "על בסיס מזומן". קרי – מדובר בנותן שירות, שלא עונה על אחד החריגים שפורטו בפרק הקודם.

סעיף 10 לתיקון 42 קובע:

"החל מיום 1/1/2015 רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף 47(א1)… לא יחולו, ובלבד ששוכנע שיש קושי ממשי ליישמו".

קרי – המחוקק השאיר "פתח" לשר האוצר (באישור ועדת הכספים של הכנסת) לבטל את הוראת סעיף 47(א1) לחוק., החל מיום 1/1/15.

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "היערכות במיסים – סוף 2013 תחילת 2014".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/sof2013

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה