דחיית מועדי הגשה בהסדר הארכות למייצגים – מבצע "צוק איתן" (דחייה נוספת)

לאור הימשכות מבצע "צוק איתן" ובמענה לפניות הלשכות המקצועיות של המייצגים, החליט מר משה אשר, מנהל רשות המסים, להקל על ציבור המייצגים שמשרדיהם ממוקמים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שפורסמה ע"י פיקוד העורף- רצ"ב), לדחות את מועדי הגשת הדוחות לפיהם נמדד הסדר הארכות למייצגים המפורט בהוראת הביצוע 6/2014 של רשות המסים בנושא: "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה לשנת המס 2013".
לפיכך, מכסת הגשת הדוחות המתוכננת ל- 31.8.2014 (המכסה שנדחתה מה-30.7.2014 והמכסה שתוכננה מראש  ל-31.8.2014 ) תדחה בחודש ל- 30.9.2014.
להלן טבלת מכסות הגשת הדוחות לפיהם יימדד הסדר הארכות למייצגים, לאור דחיית המועדים:
 
 
סוג הנישום
 
יחידים
חברות
שלב
מייצג שאינו משדר דוחות
מייצג המשדר דוחות
מייצג שאינו משדר דוחות
מייצג המשדר דוחות
א
30.6.2014 – 30%
30.6.2014 – 15%
30.9.2014 – 25%
30.9.2014 – 20%
ב
 
30.9.2014- 35%
30.11.2014 – 60%
30.11.2014 – 50%
ג
30.9.2014 – 100%
30.11.2014 – 100%
29.1.2015 – 100%
26.2.2015 – 100%
 
משרדים הממוקמים מחוץ לאזור הנ"ל  ומסיבות דומות יזדקקו לארכות למייצג , מתבקשים לפנות לגב' בטי קורנפלד , בדואר אלקטרוני שכתובתו Lameyazeg@shaam.gov.il או בטלפון  5656400 -02.
בקשות לארכות פרטניות לנישומים, יש להגיש, כמו בכל השנה למשרדי השומה.

You may also like...

כתיבת תגובה