הארכת מועד הגשת דיווח ‏שנתי ‏על ‏ניכויים ‏דו"ח 126 ודו"ח 856 ‏לשנת ‏המס‏ 2013

1.     בהתחשב ‏בזמן ‏הנדרש ‏להיערכות ‏להגשה ‏ולקליטה ‏של ‏הדוחות ‏המקוונים ‏ובשל‏ העיצום ‏הכספי‏ המוטל‏ על‏ המאחרים ‏בהגשה,‏החליטה ‏הנהלת רשות ‏המסים ‏להאריך ‏את ‏מועד ‏הגשת ‏הדוחות ‏השנתיים, ‏לחייבים‏ בהגשת‏ דוחות‏ 856 ו – 126 ‏לשנת ‏המס 2013 ‏עד ‏לתאריך ‏29 במאי 2014.

2.     כידוע לכם, במסגרת תיקון מס' 161 תוקן סעיף 166 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת 2008, יוגשו דוחות הניכויים לשנת מס 2007 ואילך באופן‏ "מקוון"‏ בלבד.

דו"ח מקוון לעניין זה, הינו דו"ח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים מקושרים למחשב  שע"ם) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתו: www.mof.gov.il/taxes. ‏

3.     יודגש: דו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום‏ על-ידי ‏המעביד‏/ ‏משלם‏‏ בלבד‏ בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות.  

תאריך הגשת הדו"ח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

4.     מענה ‏על ‏שאלות‏ ותמיכה‏

4.1  לתמיכה טכנית ‏בתפעול המערכת ‏האינטרנטית, האינטרה-נטית, להורדת תוכנה לבדיקות לוגיות ולקבלת פרטים לגבי סטאטוס קליטת הנתונים במחשב שע"מ, ניתן לפנות למרכז המידע והשירות הטלפוני : למספרי טלפון 4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954, 02-5656400 בימים א' – ה' בין השעות 8:15-16:00 

4.2  לתמיכה בתהליך ההגשה לאחר ‏שידור ‏הדו"ח ‏המקוון: אישור הגשה, שידור דו"ח נוסף, ביטול דו"ח ששודר, שחזור טופס הצהרה, התאמות כספיות, שידור דו"ח מחליף, יש לפנות למחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות,‏בטלפון‏  02-6301000 בימים א – ה בין השעות 8:30-14:00 .

4.3  בשאלות הקשורות לפקודת מס ‏הכנסה ‏ולתקנות שהותקנו מכוחה בהקשר לדוחות השנתיים (856/126) יש לפנות לעובדי חטיבת השומה וביקורת, כמפורט להלן: מר רימונד פיטוסי, המחלקה לפיתוח מקצועי, טלפון: 02-6559563. מר יצחק אורבך, המחלקה לפיתוח וייעול תהליכים, טלפון 02-6559579.

בכבוד רב,

דן פלד 

 

לחץ כאן לקישור לפרסום של רשות המסים בדבר הארכת מועד הגשה הדוחות השנתיים 126 ו-856 עד לתאריך 29.5.14

You may also like...

כתיבת תגובה