האוצר יקים צוות לבדיקה האם הטבות המס מוצדקות


שר האוצר יאיר לפיד, ימנה צוות לבדיקה האם הטבות המס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון אותם מקבלות החברות הגדולות מוצדק.

בראש צוות החקירה תעמוד מנכ"ל המשרד יעל אנדורן.

הצוות קם על מנת לבחון אם קיים איזון  בין היקף ההטבות הניתנות לחברות על-פי החוק, לבין התרומה של החברות על המשק הישראלי.

בנוסף יבחן המנגנון שבודק את יעילות החוק, ובדיקה האם החוק אכן מועיל ומייצר אטרקטיביות ביחס לתחרותיות הבינלאומית.

חברי הצוות הם: מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר , מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג, מנהל רשות המיסים משה אשר , ראש אגף כלכלה והכנסות המדינה מיכאל שראל, הממונה על התקציבים אמיר לוי ומנהל מרכז השקעות במשרד הכלכלה נחום איצקוביץ.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה