הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ לחברות מיוחדות

רשות המסים פרסמה הודעה על הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות. ההארכה תהיה עד 31/12/2014 או עד לפרסום הוראת ביצוע חדשה בנושא ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ.

הארכה היא בכפוף לעמידה בתנאים במפורטים בחוזר המצורף – קישור לחוזר.

כמו כן ניתנה גם הקלה לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שרותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על די נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף)- במקום 60,000$ יבוא 250,000$ לכל מקבל.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה