הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מודיעה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2015 ולא יאוחר מיום 13.3.2015 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2014.
לידיעתכם – היישום לתיאום מס באינטרנט ייסגר ב-31.12.2014 עקב סיום שנת המס וייפתח לשירותכם ביום חמישי, י"ז בטבת תשע"ה – 8.1.2015.

נזכיר כי היישום המשודרג לתיאום מס באינטרנט מאפשר מיד עם הפקת האישורים ביישום, להדפיס אותם במדפסת האישית. כמו-כן, ניתן לשמור במחשב את האישורים ולהדפיס העתקים בכל עת.​

 יודגש כי לא תינתן אורכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה