הבהרה לקביעת ימי היעדרות במהלך מבצע 'צוק איתן' המזכים בפיצויים עבור עובדים המתגוררים בטווח שבין 7-40 ק"מ מרצועת עזה

תקנות (הוראת השעה) שהותקנו בעקבות מבצע "צוק איתן" קובעות כי "יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" לגבי עובד המתגורר באזור שבין 7-40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, מותנית בכך שהעובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד.

בנוסף, זכאי גם עובד שנעדר ממוסד החינוך בו הוא מועסק ואשר נסגר בהוראת פיקוד העורף.

לעניין זה הוראה על סגירת מוסד חינוך כוללת גם הוראה שניתנה ע"י רשות מקומית בין התאריכים 8.7.2014 ועד 27.7.2014. פירוט הימים והיישובים לעניין זה מפורטים בתוספת השלישית בתקנות (הוראת השעה) כנ"ל.

מכאן, עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו או עקב סגירת מוסד החינוך בו הוא מועסק, יהיה זכאי להחזר השכר רק בתאריכים בהם הורו פיקוד העורף או הרשות המקומית, לפי העניין, כי לא יתקיימו לימודים באותם ימים.

בהתאם לבדיקותינו את הוראות פיקוד העורף שפורסמו מידי יום במהלך כל תקופת המבצע, ולהוראות שניתנו ע"י הרשויות המקומיות, בתאריכים שצוינו לעיל, מפורטים להלן הימים בהם הייתה הוראה על סגירת מוסדות החינוך והמזכים בפיצויים את המעסיק שעובדו נעדר בשל השגחה על ילדו או בשל סגירת מוסד החינוך בו הוא מועסק, כאמור.

יודגש, כי עבור ימים אלו קיימת חובה על המעסיק לשלם שכר לעובדיו אשר נעדרו בשל השגחה על ילד וכי זהו תנאי להגשת תביעה בגין "נזק עקיף" בכל אחד ממסלול הפיצויים שבחר המעסיק לתבוע.

 

לחץ כאן לרשימת ימי הלחימה והזכאות בגין ימי היעדרות

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה