הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים

הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

1. מבוא

מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת ‏מס ‏2013, ‏בין ‏היתר‏

בהתאם‏ לשינויי ‏החקיקה ‏במסגרת ‏הוראות‏ פקודת ‏מס ‏הכנסה (נוסח ‏חדש),‏התשכ"א ‏– 1961

(להלן:‏"הפקודה") ‏ולהנחות ‏בדבר ‏אופן ‏יישום ‏השינויים ‏בניתוב ‏ובשידור ‏הדוחות.

מטרת‏ ניתוב‏ שלב‏ א'‏ היא‏ בדיקת‏ תקינות‏ הדוח‏ ושלמותו,‏לפני ‏שידורו או ‏לאחר ‏שידורו ‏באופן‏ מקוון ‏דהיינו ‏באמצעות‏ האינטרנט ‏או ‏ע"י ‏מייצג.‏שלב ‏זה ‏יעשה ‏ע"י ‏עובדי ‏החוליה ‏המרכזית,‏כאשר ‏הטיפול ‏בדוחות ‏יתבצע ‏ככלל ‏בהתאם ‏למועד ‏הגשת ‏הדוחות ‏ובכפוף ‏להנחיות ‏אחרות‏ בנושא. ‏במסגרת ‏זו ‏מתפקידו ‏של ‏נתב ‏שלב ‏א' ‏לדאוג ‏לקבלת ‏הבהרות ‏ומסמכים ‏מהנישום‏ במקרים‏ הרלוונטיים‏ ולהסב‏ את ‏תשומת ‏ליבו ‏של ‏נתב‏ שלב ‏ב'‏ לבעיות‏ או ‏למקרים ‏המצריכים‏ טיפול‏ מיוחד.

קיימת‏ חשיבות‏ רבה‏ לטיב ‏ניתוב ‏הדוח‏ בשלב ‏א' ‏לכן ‏יש‏ להקפיד ‏על ‏שידור ‏נכון ‏ונאות ‏של‏ הדוח,‏ בדיקת‏ המסמכים‏ ושימוש ‏נכון בהנמקות.

בהוראה‏ זו‏ נכללים ‏הפרקים הבאים:

1. מבוא

2. שינויים ‏בדוחות ‏ליחידים ‏לשנת ‏המס ‏2013 ודגשים.

3. דגשים בדוחות‏ לחברות לשנת‏ המס ‏2013 .

4. ריכוז השינויים‏ בדוחות ‏ליחידים לשנת ‏המס ‏2013.

5.ריכוז‏ השינויים ‏בדוחות‏ לחברות ‏לשנת ‏המס‏ 2013

6. ניתוב‏ שלב ‏א' של ‏הדוח.

7. הוראות‏ כלליות ‏והערות.

8. דגשים‏ בשידור‏ דוחות‏ יחידים‏ וחברות.

‏‏‏‏‏

‏‏‏‏‏‏‏‏הוראות ‏מלאות ‏לשידור ‏דוחות ‏ליחידים ‏ורשימות ‏מלאות ‏של ‏קודי ‏השדות ‏פורסמו ‏בהו"ב‏ 09/2003.

‏הוראות ‏מלאות ‏לשידור ‏דוחות ‏לחברות ‏ורשימות ‏מלאות ‏של ‏קודי ‏השדות ‏פורסמו ‏בהו"ב‏ 13/2003.

 

לחץ לקישור לקריאת כל הוראת ביצוע 05/2013

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה