הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים

הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות

יחידים וחברות לשנת המס 2014

מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2112, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1691  (להלן: הפקודה") ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.

מטרת ניתוב שלב א' היא בדיקת תקינות הדוח ושלמותו, לפני שידורו או לאחר שידורו באופן מקוון דהיינו באמצעות האינטרנט או ע"י מייצג. שלב זה יעשה ע"י עובדי החוליה המרכזית, כאשר הטיפול בדוחות יתבצע ככלל בהתאם למועד הגשת הדוחות ובכפוף להנחיות אחרות בנושא. במסגרת זו מתפקידו של נתב שלב א' לדאוג לקבלת הבהרות ומסמכים מהנישום במקרים הרלוונטיים ולהסב את תשומת ליבו של נתב שלב ב' לבעיות או למקרים המצריכים טיפול מיוחד.

קיימת חשיבות רבה לטיב ניתוב הדוח בשלב א' לכן יש להקפיד על שידור נכון ונאות של הדוח, בדיקת המסמכים ושימוש נכון בהנמקות.

בהוראה זו נכללים הפרקים הבאים:

1. מבוא

2. שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2014 ודגשים.

3. שינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2014 ודגשים.

4. ריכוז השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2014.

5. ריכוז השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2014

6. ניתוב שלב א' של הדוח.

7. הוראות כלליות והערות.

8. דגשים בשידור דוחות יחידים וחברות.

 

לחץ כאן לקריאת הוראת הביצוע בקובץ PDF. 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה