הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 – נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2015 – רשות המסים

הנדון: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2014

כללי

הנוהל להלן, יהיה בתוקף לגבי דוחות לשנת המס 2014.

הארכות המרוכזות תינתנה למייצגים המוגדרים במחשב כ"מייצג ראשי" בלבד.

1. המועד החוקי

1.1 המועד החוקי להגשת הדוחות לשנת המס 2014 בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) הינו כדלקמן:

* יחידים המגישים דוחות המבוססים על מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, יחידים החייבים בהגשת דו"ח "מקוון" לפי סעיף 131(ב2) ונאמנים החייבים בהגשת דו"ח נאמנות עד ליום 31.05.2015

* שאר היחידים ליום עד 30.04.2015

* חברות ליום עד 31.05.2015

1.2 במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת 2014, הוחלט לדחות את מועד הגשת הדו"ח, ליחידים החייבים בהגשת דו"ח "מקוון" לפי סעיף 131(ב2), עד ליום שלישי ה- 30.06.2015

1.3 בעקבות דחיית המועד להגשת הדו"ח ה"מקוון" ליחידים העונים על דרישות החוק, הוחלט לדחות גם את מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2014, ליחידים החייבים בהגשת דו"ח, שאינם חייבים בדו"ח "מקוון", עד ליום ראשון ה- 31.05.2015.

1.4 יצוין כי שיעור המכסות אותן נדרשים המייצגים להגיש במועדים הרלוונטיים זהה לאלו שהיו בשנה שעברה.

1.5 דוחות ששודרו על ידי המייצג באמצעות האינטרנט יכללו, גם השנה במסגרת נוהל מתן הארכות כחלק מהדוחות הנמדדים ל"מייצג משדר", לאחר שהוגשו ונקלטו במשרדי השומה. מועד ההגשה יהיה המועד בו הוגשו הדוחות כולל כל הצרופות הרלוונטיות למשרדי המס.

1.6 יחד עם זאת, רשות המסים מעודדת את המייצגים להשתמש בשירותי המחשב של שע"מ ולשדר דוחות באמצעותו.

שימוש ישיר במחשב שע"מ יוצר יתרונות רבים הן למייצגים והן לרשות המסים כמו קיצור לוחות הזמנים לקליטת הדוחות ועיבודם על כל המשתמע מכך (כך למשל לצורך הקדמת ביצוע החזרים והשלמת הגבייה). בנוסף, בכל הנוגע לקליטת דוחות מס, מערכת שע"מ הינה מערכת אינטראקטיבית הערוכה באופן המקטין את הטעויות שעשויות ליפול במילוי הדוחות ביחס לדוחות הממולאים באמצעות האינטרנט.

 

לחץ כאן לקריאת כל הוראת הביצוע בpdf.

You may also like...

1 Response

  1. מאתחגואל שמי:

    פרוט תאריכים אורכות למייצגים

כתיבת תגובה