הוראת פרשנות מס' 05/2015 – הפחתת שיעור המע"מ מ-18% ל-17%- הנחיות, הבהרות ותשובות לשאלות נפוצות

1. הריני להסב את שימת ליבך לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון) התשעה- 2015, מיום 10 בספטמבר 2015 שפורסם בק"ת התשע"ה, ע"מ 1905, לפיו החל מיום 01/10/2015 ישתנה שיעור המע"מ המוטל על עיסקה בישראל ועל יבוא טובין מ- 18% ל- 17%.

2. מצ"ב מסמך הנחיות והבהרות לאור השינוי בשיעור המע"מ.

3. בנספח א' מובאות גם מספר דוגמאות לשאלות נפוצות בנושא זה.

4. בכל שאלה בנושא זה, וכן גם בנושאים מקצועיים אחרים, ניתן לפנות למחלקה המקצועית של מע"מ:

טלפון: 02-6663884

פקס: 02-6663896/76

מייל: galgr@taxes.gov.il

 

לחץ כאן לקריאת המסמך בגין הנחיות הפחתת שיעור המע"מ

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה