החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן

מאת: עו"ד הילה פורת.

דני עובד כמנהל חשבונות בהיקף משרה מלאה (כ-43 שעות בשבוע), בחברה המספקת שירותי ניקיון. האם מעסיקו חייב ליתן לדני הפסקה, ואם כן, מה לגבי חובת התשלום בגינה?

תשובה

סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי –

1.      ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות. ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של 1/2 שעה לפחות.

2.       בעת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש ע"י מעבידו להישאר במקום העבודה, ובמקרה כזה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

בדמ"ש 13980-09-10 וונדו אנגואץ נ' אדיר–הבירה בע"מ (ניתן ביום 4.3.2012, ע"י בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בפני מותב בהרכב כב' השופט ד' גולדברג ונציגי הציבור מר שלו וגב' חפץ), בית הדין קבע כי חובת המעביד להבטיח כי "תופסק העבודה" בהיקף שנקבע בסעיף 20(א) לחוק, כוללת הבטחת תנאים סבירים לניצול שעת ההפסקה.

אין די באפשרות שניתנת לעובד לצאת ממקום העבודה במהלך ההפסקה, כדי לצאת ידי החובה של יצירת תנאים סבירים המאפשרים ניצול זמן ההפסקה. סעיף 20(ג) לחוק מרשה לעובד לצאת ממקום העבודה שבו הוא עובד בעת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר ואולם רשות הניתנת לעובד אינה יכולה ליהפך ל"חובה" שהינה תולדה של אי קיום תנאים סבירים לניצול ההפסקה במקום העבודה.

בס"ע 12070-02-11 אולגה פלדמן נ' טיב טעם בע"מ (ניתן ביום 20.12.2012, ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בפני כב' השופטת א' יעקבס ונציגי הציבור מר עבאדי ומר גנאיים), בית הדין חזר על פסיקת בית הדין לעבודה שלפיה אחד המאפיינים של "זמן הפסקה" הוא היות העובד חופשי לעשות כרצונו בזמן זה וכי על המעסיק להיות אדיש לנוכחותו או לאי נוכחותו של העובד במקום העבודה ומאפיין נוסף של "זמן הפסקה" הוא "אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו" – במקרה כזה העובד אינו חופשי לעשות כפי רצונו בזמן ההפסקה. בית הדין קבע כי הלחץ ומצוקת כח האדם בעבודתה של התובעת מנעו ממנה את האפשרות הלגיטימית להיות חופשיה ולעשות כרצונה במסגרת זמן כלשהי במהלך העבודה היומית שאמורה להיות מוקדשת להפסקה. לא ניתן לראות בנתבעת כמי שדאגה לכך או כמי שידעה בוודאות שעובדיה מממשים את זכותם להפסקה, כאשר הוכח כי, לכל היותר, היציאה וזמניה היו תלויים באופן ישיר ביכולות העובדים כל אחד במחלקתו. מעבר לכך, גם המאפיין השני ל"זמני ההפסקה" לא קויים, שכן נוכחות התובעת במקום עבודתה הייתה הכרחית לתהליך העבודה, שכן מידת נחיצותה במחלקתה או בתפקידים נוספים בהתאם לתנועת הלקוחות והמחסור בעובדים לא איפשרו לתובעת לעשות כרצונה בזמן ההפסקה (אם זו כלל ניתנה ומומשה), שכן היא נאלצה להמשיך להיות קשורה לעבודה. לפיכך נקבע כי על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכום שניכתה משכרה בגין ה"הפסקות".

ההיתרים לסטייה מסעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה

הפסקות בעבודה שאינה עבודת כפייםעובד שאינו מועסק בעבודות כפיים מותר להעסיקו:

1.      בכל יום מימי השבוע – 8 שעות ללא הפסקה (או 9 שעות במקרה שהעובד מועסק במקום שעובדים בו 5 ימים בשבוע). 

2.       ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג – 7 שעות ללא הפסקה

היתר כללי להפסקה שלא תעלה על מחצית השעה 

במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות, תהיה ההפסקה בעבודה למנוחה ולסעודה לא יותר מחצי שעה ובלבד שההפסקה תהיה רצופה.

לפיכך, אין חובה בדין על מעסיקו של דני ליתן לו הפסקה (שכן לא מדובר בעבודת כפיים ובהנחה שדני מועסק עד 9 שעות ביום), ובמידה שניתנת הפסקה, אין חובה על המעסיק לשלם שכר עבודה בגינה, זאת כל עוד לא ניתנה לדני הזכות להפסקה ו/או תשלום בגינה במסגרת הסכם קיבוצי ענפי/מיוחד, צו הרחבה, חוזה אישי או נוהג במקום העבודה.

הערה: יצוין כי אם קיים במקום העבודה הסכם קיבוצי מיוחד/ענפי, צו הרחבה ענפי, חוזה עבודה אישי או נוהג הקובעים הוראות מטיבות לענין הפסקות, הרי שתחול כמובן ההוראה המטיבה.

 

You may also like...

כתיבת תגובה