החלטת מיסוי : 4587/14- החבות במע"מ של שירותים שמעניק עוסק תושב אילת מחוץ לאזור אילת

החלטת מיסוי : 4587/14

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף

הנושא: החבות במע"מ של שירותים שמעניק עוסק תושב אילת מחוץ לאזור אילת

או ללקוחות מחוץ לאזור אילת – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

  1. עורך דין בעל משרד עורכי דין הממוקם באזור אילת רשום במע"מ כעוסק תושב איזור אילת (להלן- "העוסק").
  2. העוסק נותן שירותים משפטיים הן באזור תחום העיר אילת והן מחוץ לאילת, גם לתושבי איזור אילת וגם למי שאינו תושב אזור אילת

הבקשה:

בפנייתך ביקשת את עמדתנו בעניין החבות במע"מ בהתבסס על חוק ערך מוסף, התשל"ו- 1976 (להלן: "חוק מע"מ") בהתבסס על חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה -1976 (להלן: "חוק אס"ח") בשתי הסוגיות הנ"ל:

  1. החבות במע"מ של שירותים שניתנו ללקוחות שאינם תושבי אזור בקשר לנכסים המצויים באזור אילת והדיונים התקיימו בבית משפט באילת.
  2. החבות במע"מ של שירותים שניתנו ללקוחות תושב אזור אילת במסגרת הליכים משפטיים שהתקיימו בבתי משפט מחוץ לאזור אילת.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

  1. סעיף 5(ה) לחוק אס"ח קובע כדלקמן:

"מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף; ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באזור אילת, ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים באזור אילת".

  1. שירותים הניתנים בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב איזור אילת ללקוחות תושבי אזור אילת וללקוחות שאינם תושבי אזור אילת יהיו פטורים עפ"י סעיף 5(ה) לחוק אס"ח.
  2. ככל ויינתנו על ידי עוסק תשוב אזור אילת שירותים מחוץ לאזור אילת, יחייב העוסק במס בשיעור מס מלא.

You may also like...

כתיבת תגובה