הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית רשות המסים תוכל לעקל רכבים מחייבים בשטח ציבורי

רשות המסים תוכל לעקל רכבים מחייבים בשטח ציבורי


בנוסף, תוכל לעכב את יציאתם מהארץ של מנהלים ובעלי מניות בחברות מעטים בעלות חובות

הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמקת גביית המסים המרחיבה את סמכויות האכיפה של רשות המסים בגביית חובות של חייבים במס. צעד זה הוא חלק ממכלול מהלכים שמקדמת הרשות על מנת לחזק את יכולת האכיפה והגבייה במאבק בסרבני מס והון שחור. 

הצעת החוק מעניקה, בין היתר, סמכות מפורשת לרשות המסים לעקל רכב של בעל חוב מס החונה לא רק בסמוך לביתו או בסמוך לבית העסק שלו, אלא גם בשטחים ציבוריים דוגמת חניונים בקניונים ועוד. התיקון נועד להסדיר את סמכויות רשות המסים בנושא עיקול רכב, לאור האיסור שהטיל בית המשפט העליון בעבר על עיקול רכבים במחסומי דרכים.

תיקון נוסף בהצעת החוק, נועד לחזק את יכולתה של רשות המסים לפעול נגד חייבי מס. בחוק נקבע כי בסמכותו של בית המשפט להורות, במסגרת בקשה לסעד זמני, על תפיסת רכוש של חייבים וכן על עיכוב יציאה מהארץ של בעלי מניות ומנהלים פעילים בחברת מעטים שיש לה חובות מס.

You may also like...

כתיבת תגובה