הצהרת הון – מה זה הצהרת הון, מי חייב בהגשה, איך מגישים הצהרת הון

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

מה זה הצהרת הון?

איך מגישים הצהרת הון?

מי חייב בהצהרת הון?

מי פטור מהגשת הצהרת הון ?

מסמכים שיש לצרף לצורך הצהרת הון.

מבוא להצהרת הון:

בד"כ כאשר אדם פותח תיק במס הכנסה, מיד בתום אותה שנת מס שנפתח התיק מגיעה דרישה ממס הכנסה להגיש הצהרת הון- זאת הצהרת הון ראשונה.

לאחר מכן כל מספר שנים שקבע על ידי פקיד השומה, יש להגיש הצהרת הון נוספת וזאת רק עפ"י דרישת פקיד השומה.

הצהרת הון נדרשת לפי סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה. הדו"ח מוגש במסגרת  סמכותו של פקיד השומה לדרוש ידיעות ומידע, מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה.

איחור בהגשת הצהרת  ההון במועד, תגרום להטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188(ז) לפקודת מס הכנסה, וכן מהווה הדבר עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה.

מה זה הצהרת הון?

הצהרת ההון היא הצהרה על סך הנכסים וההתחייבויות של עוסק ובן/ת זוגו לתאריך מסוים שקבע מס הכנסה, בדרך כלל לסוף שנה.

הצהרת הון היא כלי של רשויות המס על מנת לבדוק את הסיבה לגידול בנכסיך וברכוש שברשותך, זאת על ידי השוואה בין מצב נכסיך בתקופה אחת לשניה (כלומר בין שני הצהרות הון). הצהרת הון מאפשרת לרשויות המס לבחון לאורך זמן את השינוי בסך הנכסים ולקבל הסבר לשינויים תוך כדי התחשבות בהוצאות מחיה, השקעות, נכסים עסקיים ונכסים פרטיים, הכנסות והוצאות שונות.

הצהרת הון ראשונה:

ישנה חשיבות גדולה להכנת הצהרת ההון הראשונה, זאת מאחר והיא מהווה בסיס לכל יתר הצהרות ההון שיוגשו  בהמשך.  בהצהרה זאת מצהירים על כל הנכסים, הרכוש וההתחייבויות עם תחילת הפעילות העסקית כעסק. 

על כן, חשוב לצורך הגשת כל הצהרת ההון ובמיוחד בהצהרת ההון הראשונה, להיעזר בשרותיו של יועץ מס או רואי חשבון.

איך מגישים הצהרת הון:

על מנת להגיש את הצהרת ההון יש למלא את טופס 1219 וכן יש לצרף לכל דיווח המדווח בהצהרת ההון אסמכתא ובניהם: דפי בנק, יתרות הלוואות, נסחי טאבו, רישיונות רכב וכל מסמך אחר שיכול למאמת את הפרטים שדווחו בהצהרת ההון.

מי חייב בהגשת הצהרת הון?

בדרך כלל, עצמאי או בעל חברה נדרש להגיש הצהרת הון בעת פתיחת העסק ולאחר מכן בערך אחת ל- 3 עד 5 שנים וזאת עפ"י דרישה של פקיד השומה.

במקרים מסוימים גם שכירים נדרשים להגיש הצהרת הון. זאת במקרים בהם השכיר מחזיק מניות רבות בחברה בה הוא עובד, במקרים בהם השכיר היה בעבר עצמאי או במקרה של עסקה פיננסית גדולה. המקרים בהם שכיר נדרש למלא הצהרת הון בודדים.

מי פטור מהצהרת הון?

תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים פטורים מחובת הגשת הצהרת הון ביחס לנכסים והכנסות אשר נמצאים מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מהיום שהם הפכו להיות תושבי ישראל לענייני מס

 

נכתב על ידי מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

 

אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או תחליף לכך, כל האמור לעיל היינו לשם מסירת מידע כללי ואנו מחליף את האמור בחוק. הכותב אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר ואינו אחראי לטעויות שנפלו בו (ט.ל.ח).

You may also like...

כתיבת תגובה