הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות בשנת 2013

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

כידוע בכל סוף שנה ממליצים לחברות ועצמאים לדחות במידת האפשר את ההכנסות לשנה הבאה (לאחר 31/12/2013) וכן להקדים הוצאות ככל האפשר.

חברות

נשאלת השאלה האם כדאי לפעול כך גם השנה ולדחות ככל האפשר את ההכנסות ולהקדים את ההוצאות?

לאור תיקון 197 לפקודה והגדלת שיעור מס החברות בשנת 2014 ב- 1.5% (מ-25% ל- 26.5%), כל הכנסה שתדחה תחוייב במס גבוה יותר, ולכן לא כלכלי לדחות הכנסות.

מנגד הכנסה שתדחה בעוד שנה, החברה תרוויח ריבית בבנק שכן תשלום המס ישולם במקום ב- 31/12/2013 ב- 31/12/2014 הפרש של שנה שלמה, אך חשוב לזכור שיש גם את תשלום המקדמות ובמידה והחברה משלמת מקדמות על בסיס אחוז מהמחזור יתכן שחלק מהמס ישולם כבר בתחילת שנת 2014 .

על כן יש לחשוב טוב וכן לבדוק את מידת הכדאיות בהקדמה או דחיית הכנסות והוצאות לשנת 2014 לגבי כל חברה באופן פרטני ולא להכיל את הכלל של דחיית הכנסות והקדמת הוצאות ללא בחינת כל הפרמטרים.

עצמאים ובעלי שליטה

לגבי עצמאים חשוב לבדוק אם הנישום הגיע למס יסף, נישום שהכנסתו בשנת 2013 עוברת את הסכום של 811,560 ₪ ישלם מס נוסף של 2%.

לכן יש לבדוק את כל ההכנסות החייבות של הנישום ובמקרים שמדובר בבעל מניות בחברה יש לבחון אם כדאי לקבל דיבידנד לפני תום השנה ואו לחלק דיבידנד בסכום שימנע מהנישום לעבור את את התקרה בגובה של 811,560 ₪ ואת היתרה לחלק בשנה הבאה.

 

הקדמת חלוקת דיבידנד במפעל מועדף

במסגרת חוק ההסדרים עלה שיעור המס החל על דיבידנד ממפעל מועדף משיעור מס של 15% לשיעור מס 20%.

שיעור המס החדש יחול כנראה גם על רווחים שנצברו לפני 2013, ככל שיחולקו לאחר תום השנה.

על כן, יש לשקול להקדים חלוקות דיבידנד במפעלים מועדפים לשנת 2013.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה